Poskytujeme projekčné služby pre nové stavby a rekonštrukcie v týchto oblastiach

Silnoprúdové elektroinštalácie bytové a občianska vybavenosť
• Rodinné domy
• Bytové domy
• Reštaurácie, Hotely
• Plavárne, Bazény, Fit centrá
• Zimné štadióny
• Obchody
• Polyfunkčné objekty

Silnoprúdové elektroinštalácie priemyslové
• Priemyslové prevádzky rôzneho druhu
• Kotolne
• Autoservis, Pneuservis apod.

Silnoprúdové elektroinštalácie inteligentné – KNX
• Použitie inteligentnej elektroinštalácie do všetkých druhov objektov

Elektroinštalácie pre zdravotníctvo
• Ambulancie všeobecných lekárov
• Ambulancie špecializovaných lekárov
• Operačné priestory

Bleskozvody
• Bleskozvody na všetkých typoch budov v zmysle nových STN EN 62305 ed.2
• Úprava bleskozvodu pri zatepľovaní budov a rekonštrukcii strechy

Vonkajšie rozvody VN 22kV - káblové, na stožiaroch
• Rozvody VN 22kV v štandarde SSE-D pre investície SSE-D
• Rozvody VN 22kV pre súkromné investície mimo SSE-D
• Rozvody VN 22kV pre ZSE, VSE

Vonkajšie rozvody NN - káblové, na stožiaroch
• Rozvody NN v štandarde SSE-D pre investície SSE-D
• Rozvody NN pre súkromné investície mimo SSE-D
• Rozvody NN pre ZSE, VSE

Trafostanice VN/NN - kioskové, murované, stožiarové
• Trafostanice VN/NN v štandarde SSE-D pre investície SSE-D
• Trafostanice VN/NN pre súkromné investície mimo SSE-D
• Trafostanice VN/NN pre ZSE, VSE

Vonkajšie rozvody verejného osvetlenia
• Verejné osvetlenie káblové
• Verejné osvetlenie na stožiaroch siete NN
• Výpočet osvetlenia programom DIALUX podľa STN EN 13201-2

Slaboprúdové rozvody v budovách
• Štruktúrovaná kabeláž vo všetkých typoch budov
• Domáce dorozumievacie zariadenia audio/video
• Príprava pre rozvody optiky v bytových domoch

Inžinierska činnosť pre NN/VN rozvody
• Vybavenie potrebných vyjadrení
• Vybavenie územného rozhodnutia
• Vybavenie stavebného povolenia
logo kotrle

Kotrle Antonín - Projektovanie elektrických zariadení | Webdizajn a kód Peter Kotrle | webhosting zabezpečuje savana.cz