Orientačný cenník projekčných prác elektroinštalácie na štandardných rodinných domoch

• Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - rozsah minimálny pre vydanie SP
súčasťou PD nie je rozdelenie do obvodov, určenie príkonu svietidiel, výkres rozvádzača

a) Štandardný rodinný dom - jednopodlažný (bungalov) - cca do 150m2
Elektroinštalácia - 125 €
Bleskozvod - 25 €
Prípojka NN (distribučná) - 50 €
Elektrické kúrenie - 50 €

b) Štandardný rodinný dom - dvojpodlažný - cca do 2x150m2
Elektroinštalácia - 175 €
Bleskozvod - 25 €
Prípojka NN (distribučná) - 50 €
Elektrické kúrenie - 75 €

(elektrické kúrenie - el. konvektory, príp. el. podlahové kúrenie, nevzťahuje sa na el. kotol a tepelné čerpadlo)

• Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - rozsah väčší, vrátane rozvádzača (môj štandard)
súčasťou PD je rozdelenie do obvodov, určenie príkonu svietidiel, výkres rozvádzača

a) Štandardný rodinný dom - jednopodlažný (bungalov) - cca do 150m2
Elektroinštalácia - 175 €
Bleskozvod - 50 €
Prípojka NN (distribučná) - 50 €
Elektrické kúrenie - 75 €

b) Štandardný rodinný dom - dvojpodlažný - cca do 2x150m2
Elektroinštalácia - 225 €
Bleskozvod - 50 €
Prípojka NN (distribučná) - 50 €
Elektrické kúrenie - 100 €

(elektrické kúrenie - el. konvektory, príp. el. podlahové kúrenie, nevzťahuje sa na el. kotol a tepelné čerpadlo)

Pre ostatné stavby, alebo nadštandardných požiadavkách osobitná kalkulácia ceny

Cenová ponuka
Ceny sú robené na základe konkrétnych kalkulácií. Pri inžinierskych sieťach je postupované podľa sadzobníka projekčných prác UNIKA kalkuláciou ceny podľa nákladov stavby, alebo hodinovou sadzbou. Po zaslaní rozsahu stavby bude cenová ponuka zaslaná obratom najneskôr do 24hod. Zaslanie podkladov na email:

cenova ponuka
logo kotrle

Kotrle Antonín - Projektovanie elektrických zariadení | Webdizajn a kód Peter Kotrle | webhosting zabezpečuje savana.cz