KOTRLE ANTONÍN

autorizovaný stavebný inžinier

PROJEKTOVANIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

KOTRLE ANTONÍN

autorizovaný stavebný inžinier

PROJEKTOVANIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Potrebujete projekt elektroinštalácie pre rodinný dom, byt alebo iný objekt?
Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti spracovania projektovej dokumentácie elektroinštalácie

elektroinštalácie bytové a občianska vybavenosť
elektroinštalácie priemyslové
elektroinštalácie inteligentné - KNX, LOXONE
elektroinštalácie pre zdravotníctvo
vonkajšie rozvody VN - káblové, na stožiaroch
vonkajšie rozvody NN - káblové, na stožiaroch
trafostanice - kioskové, murované, stožiarové
vonkajšie rozvody verejného osvetlenia
štruktúrovaná kabeláž
bleskozvody, meranie zemného odporu

Potrebujete projekt elektroinštalácie pre rodinný dom, byt alebo iný objekt?
Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti spracovania projektovej dokumentácie elektroinštalácie

elektroinštalácie bytové a občianska vybavenosť

elektroinštalácie priemyslové

elektroinštalácie inteligentné - KNX, LOXONE

elektroinštalácie pre zdravotníctvo

vonkajšie rozvody VN - káblové, na stožiaroch

vonkajšie rozvody NN - káblové, na stožiaroch

trafostanice - kioskové, murované, stožiarové

vonkajšie rozvody verejného osvetlenia

štruktúrovaná kabeláž

bleskozvody, meranie zemného odporu
NÁŠ TÍM
fotka
Antonín Kotrle
projektant elektro
senior
fotka
Peter Kotrle
projektant elektro
junior
fotka
Jana Kotrlová
office manager
ekonómka
fotka
Silvia Kotrlová
zaúčame :)
fotka
Eliška Kotrlová
zaúčame :)

MOJA HISTÓRIA

Antonín Kotrle

Po ukončení štúdia na strednej priemyselnej škole v Mohelnici, som nastúpil do zamestnania v k.p. Severomoravská energetika, Zábřeh na Moravě. Tu som si prešiel cez rôzne pracovné zaradenia od elektromontéra v montážnej skupine, skladníka, prácu pri stavebnej príprave, až som zakotvil v projekcii ako radový projektant (to bola ešte doba keď väčšina projektantov mala stredné vzdelanie, na rozdiel od dneška, keď sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie). A tak som začal zbierať skúsenosti s projekčnou problematikou v energetike - projektovanie vedení NN holých aj káblových, vedení VN 22kV holých aj káblových, trafostaníc, verejného osvetlenia, pri čom som prechodil veľa územia na Zábřežsku, Šumpersku a Jesenicku. V roku 1984 som bol zaradený ako samostatný projektant.
Potom ma život a osud zavial do Banskej Bystrice, kde som našiel svoju manželku a v roku 1987 som sa do Banskej Bystrice presťahoval. Tu som začal pracovať taktiež ako samostatný projektant v š.p. Doprastav, Banská Bystrica. A pretože pracovná náplň tu bola ďaleko rozmanitejšia, začal som zbierať skúsenosti aj s projektovaním elektroinštalácií a bleskozvodov - rodinné domy, priemysel, zdravotníctvo, apod. V š.p. Doprastav som prišiel aj do kontaktu s programom AutoCAD a začal som v tomto programe postupne kresliť.
Medzičasom prišla zmena režimu a hneď v roku 1991 bolo naše projekčné stredisko š.p. Doprastav zrušené, ako zbytočné. Takže sme boli hodení do tvrdej reality hneď medzi prvými. Už na prelome rokov 1990/1991 som si vybavil živnostenský list, a tak som od leta 1991 začal pracovať ako živnostník - projektant. V prvých rokoch sa ešte bývalý kolektív držal pokope (spolupracoval som najmä s ing. V. Plintovičom, P. Murínom, P. Mikulom), ale postupom času sme sa osamostatnili. Začal som spolupracovať s viacerými architektmi v Banskej Bystrici a väčšinu pracovnej náplne tvorili elektroinštalácie a rôzne prípojky NN, VN 22kV, trafostanice.
V roku 2006 som si (našťastie), urobil autorizáciu na SKSI ako autorizovaný stavebný inžinier pre elektroinštalácie stavieb a pre komplexné inžinierske služby. Ako stredoškolák som v tej dobe ešte dostal výnimku zo vzdelania (po 28 rokoch praxe), čo už teraz nie je možné (a nepovažujem to za správne).
V projekcii pokračujem doposiaľ. Stále som v kontakte s novými materiálmi, novými normami, novými problematikami, apod.

1974 štúdium na SPŠ elektrotechnickej
Mohelnice (ČR)
odbor energetika
1978 SME - Severomoravská energetika
elektromontér
1979 SME - Severomoravská energetika
projektant
1984 SME - Severomoravská energetika
samostatný projektant
1987 DOPRASTAV
samostatný projektant
1991 Živnostník
samostatný projektant
2006 Autorizovaný stavebný inžinier
samostatný projektant

SLUŽBY

Poskytujeme projekčné práce pre nové stavby a rekonštrukcie v týchto odvetviach

Silnoprúdové elektroinštalácie bytové a občianska vybavenosť
• Rodinné domy
• Bytové domy
• Reštaurácie, Hotely
• Plavárne, Bazény, Fit centrá
• Zimné štadióny
• Obchody
• Polyfunkčné objekty

Silnoprúdové elektroinštalácie priemyslové
• Priemyslové prevádzky rôzneho druhu
• Kotolne
• Autoservis, Pneuservis apod.

Silnoprúdové elektroinštalácie inteligentné – KNX, LOXONE
• Použitie inteligentnej elektroinštalácie do všetkých druhov objektov

Elektroinštalácie pre zdravotníctvo
• Ambulancie všeobecných lekárov
• Ambulancie špecializovaných lekárov
• Operačné priestory

Bleskozvody
• Bleskozvody na všetkých typoch budov v zmysle STN EN 62305
• Úprava bleskozvodu pri zatepľovaní budov a rekonštrukcii strechy

Vonkajšie rozvody VN 22kV - káblové, na stožiaroch
• Rozvody VN 22kV v štandarde SSD pre investície SSD
• Rozvody VN 22kV pre súkromné investície mimo SSD
• Rozvody VN 22kV pre ZSD, VSD

Vonkajšie rozvody NN - káblové, na stožiaroch
• Rozvody NN v štandarde SSD pre investície SSD
• Rozvody NN pre súkromné investície mimo SSD
• Rozvody NN pre ZSD, VSD

Trafostanice VN/NN - kioskové, murované, stožiarové
• Trafostanice VN/NN v štandarde SSD pre investície SSD
• Trafostanice VN/NN pre súkromné investície mimo SSD
• Trafostanice VN/NN pre ZSD, VSD

Vonkajšie rozvody verejného osvetlenia
• Verejné osvetlenie káblové
• Verejné osvetlenie na stožiaroch siete NN
• Výpočet osvetlenia programom DIALUX podľa STN EN 13201-2

Slaboprúdové rozvody v budovách
• Štruktúrovaná kabeláž vo všetkých typoch budov
• Domáce dorozumievacie zariadenia audio/video
• Príprava pre rozvody optiky v bytových domoch

Inžinierska činnosť pre NN/VN rozvody
• Vybavenie potrebných vyjadrení
• Vybavenie územného rozhodnutia
• Vybavenie stavebného povolenia

Projektová dokumentácia :
Projektovú dokumentáciu dodávam štandardne v papierovej forme - 6ks. V elektronickej forme Vám viem dodať projektovú dokumentáciu vo formátoch: PDF (celý projekt), na vyžiadanie aj Word a DWG (AutoCAD).
Partneri :
Spolupracujem s viacerými architektmi, projektantmi (kúrenie, plyn, vzduchotechnika, voda, slaboprúd) a montážnymi firmami v Banskej Bystrici, na ktorých je možné sprostredkovať v prípade záujmu kontakt.
Oprávnenia :
SKSI 4790*TSP*A2 -
Komplexné architektonické a inžinierske služby
SKSI 4790*TSP*I4 -
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Používané programy pre projektovanie :
AutoCAD LT 2022 - kreslenie
MS Office 2016, Libre Office - technické správy apod.
Cenkros 4 - rozpočtový program elektro
DIALux Evo - výpočet osvetlenia budov a ciest

REFERENCIE

Výber z našich najzaujímavejších projektov

fotka
DANY - Svet čokolády
Nový Svet - Banská Bystrica
fotka
Areál 17 - Hala č.1-5
Banská Bystrica
fotka
Areál 17 - Hala č.6
Banská Bystrica
fotka
Hádzanárska športová hala
Topoľčany
fotka
Materská škôlka Lomnička
Lomnička
fotka
Materská škôlka Radvanská
Banská Bystrica
fotka
KRPZ Banská Bystrica
Banská Bystrica
fotka
Radnica Brezno
Brezno
fotka
Knižnica Brezno
Brezno
fotka
Technické služby Brezno
Brezno
fotka
Administratívna budova IKM
Banská Bystrica
fotka
Parkovací dom FNsP BB
Banská Bystrica
fotka
BIS audio
Banská Bystrica
fotka
Obchod HOUSE - Európa SC
Banská Bystrica
fotka
NAIL BAR - Európa SC
Banská Bystrica
fotka
Obchod SINSAY - Európa SC
Banská Bystrica
fotka
Obchod MOHITO - Európa SC
Banská Bystrica
fotka
Obchod BEPON - Európa SC
Banská Bystrica
fotka
PLF K1 Sásová
Banská Bystrica
fotka
PLF Horná 61/A
Banská Bystrica
fotka
PLF Hušták
Banská Bystrica
fotka
FŠMH - Rudlová
Banská Bystrica
fotka
AMICOMP
Banská Bystrica

CENNÍK

Orientačný cenník projekčných prác elektroinštalácie pri štandardných rodinných domoch

• Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - rozsah minimálny pre vydanie SP
súčasťou PD nie je rozdelenie do obvodov, určenie príkonu svietidiel, výkres rozvádzača

a) Štandardný rodinný dom - jednopodlažný (bungalov) - cca do 150m2
Elektroinštalácia - 150 €
Bleskozvod - 50 €
Prípojka NN - 75 €
Elektrické kúrenie - 75 €

b) Štandardný rodinný dom - dvojpodlažný - cca do 2x150m2
Elektroinštalácia - 200 €
Bleskozvod - 50 €
Prípojka NN - 75 €
Elektrické kúrenie (el. konvektory, príp. el. podlahové) - 100 €

(elektrické kúrenie - nevzťahuje sa na el. kotol a tepelné čerpadlo)

• Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - rozsah väčší, vrátane rozvádzača
súčasťou PD je rozdelenie do obvodov, určenie príkonu svietidiel, výkres rozvádzača

a) Štandardný rodinný dom - jednopodlažný (bungalov) - cca do 150m2
Elektroinštalácia - 225 €
Bleskozvod - 50 €
Prípojka NN - 75 €
Elektrické kúrenie - 75 €

b) Štandardný rodinný dom - dvojpodlažný - cca do 2x150m2
Elektroinštalácia - 275 €
Bleskozvod - 50 €
Prípojka NN - 75 €
Elektrické kúrenie (el. konvektory, príp. el. podlahové) - 125 €

(elektrické kúrenie - nevzťahuje sa na el. kotol a tepelné čerpadlo)

Pre ostatné stavby, alebo nadštandardných požiadavkách osobitná kalkulácia ceny

cenova ponuka
Ceny sú robené na základe konkrétnych kalkulácií. Pri inžinierskych sieťach je postupované podľa sadzobníka projekčných prác UNIKA kalkuláciou ceny podľa nákladov stavby, alebo hodinovou sadzbou. Po zaslaní rozsahu stavby bude cenová ponuka zaslaná obratom najneskôr do 24hod.

KONTAKT

Adresa

Antonín Kotrle
Tatranská 109
974 11 Banská Bystrica 11

Firemné údaje

IČO: 14246252
DIČ: 1029242940
IČ DPH: SK1029242940

Mobil

+421 905 245 679

Telegram

@tonda73
+421 905 245 679

Odporúčaní výrobcovia svietidiel, zásuviek, vypínačov, ističov, rozvádzačov a el. kúrenia

oez abb osmont oms hasma prodesigne
© Kotrle Antonín - Projektovanie elektrických zariadení | Webdizajn Peter Kotrle